Fòrvert/Omplassering

Hva vil det si å være fòrvert?

Som oppdretter ønsker jeg fra tid til annen å beholde avkom som blir født her hjemme, men det kan også være at jeg trenger fòrvert til katter som jeg har kjøpt hos andre oppdrettere. Dette for å beholde eller tilføre oppdrettet videre avlsmateriale. Dessverre kan ikke alle kan bo her hjemme, så da trenger jeg jeg fra tid til annen fòrverter.

Som fòrvert betaler du litt for katten når du henter den (depositum), og alle de daglige utgifter som fòr, utstyr, kattesand osv., og holder katten som din egen. Prisen du betaler når du henter katten vil gradvis bli tilbakebetalt ettersom avtalen blir oppfylt. Vi betaler for alt som er knyttet til avl, drektighet, fødsel, og kostnader knyttet til kattungene. Alle kull blir registrert i vårt oppdrett.

Katten bor hos deg, men vi står som eier inntil den har fått de kull vi har avtalt. Det settes opp en kontrakt, som kan variere fra “katt til katt”. Vi vil kunne ta opp til 3 kull på en hunnkatt, mens for hannkatten vil det som regel være for en periode. Hvor kattungene skal være fra fødsel og frem til levering, blir vi enige om.

Det å være fòrvert for fertile (ukastrerte) katter kan by på noen utfordringer. Man må være klar over at disse kan markere inne, både hun- og hannkatter, og ta det i betraktning når man ønsker å være fòrvert. Om dere skulle ønske å være fòrvert for en hannkatt må man ha et rom tilgjengelig til paring, og må kunne ta i mot og ha omsorg for hunnkatter som er til paring hjemme. Det skal selvfølgelig ikke være en byrde å en katt i fra oss, og skulle det skje at katten begynne å markere inne – ja, så finner vi en løsning på det.

Du som fòrvert står ansvarlig for det daglige stellet, og kostnadene det innebærer å ha en katt. Det er viktig for kattens helse at den får kvalitetsfòr. Hos oss gjør kattene i fra seg på pellets, men det er selvfølgelig valgfritt om man heller ønsker å bruke sand eller krystaller. For å unngå kloring på møbler trenger katten klore/klatrestativ, Maine Coon er en stor rase, og vil også trenge klatrestativ med en viss størrelse. Den trenger årlig vaksine, og helsesjekk. Det kan fort bli dyrt om det skulle skje katten noe, slik at det er et krav å holde katten forsikret. Fòrverten dekker egenandelen, såfremt når hunnkatten er drektig eller har kull – og skade/sykdom har med drektighet/fødsel/amming/avl å gjøre, da det vi som betaler egenandelen. Det gjelder også for kattungene.

Katten må stilles til disposisjon for oppdretter slik at den kan tas med på utstilling. Dette skal det selvfølgelig varsles om i god tid. Om det er interesse for det, kan fòrvert ta med katten på utstilling, så fremt dette avtales på forhånd og ikke kommer i veien for andre planer med katten.

Det er et absolutt krav i forhold til helse/-smitterisiko, samt risiko for uønskede paringer at katten holdes som innekatt i avtaleperioden. Katten kan selvfølgelig være ute i bånd, eller i sikker luftegård.

Det er et absolutt krav at fòrvertsfamilien ikke har andre fertile(ukastrerte) katter hjemme.

Siden jeg har behov for å følge opp kattene i avtaleperioden, kan dere dessverre ikke bo for langt unna oss.

Omplassering

Det kan fra tid til annen være at vi trenger å omplassere en av våre voksne katter. Bakgrunnen for dette kan være at katten ikke trives i flokk, at katten dessverre ikke kan brukes i avl, eller at en avlskatt skal få nyte livet videre som kosekatt.

Er du interessert, så send gjerne en mail og fortell litt om deg selv, eventuelt andre dyr og hvor dere bor og lignende.

OMPLASSERING/FÒRVERT TRENGS TIL:

  • Vi har ingen katter for omplassering nå, men vi trenger fórvertshjem til en liten kattunge på våren 2022 (ca. 1. juli)